​​​​​​​ تحلیل دوره‌ای روند‌های حاکم بر صنعت در ایران و جهان
 تحلیل اقدامات تبلیغاتی برندهای مرتبط و معتبر جهانی
 تحلیل فعالیت‌های تبلیغاتی رقبا در بازار
 تهیه طرح تجاری کسب و کار
 تنظیم استراتژی قیمت گذاری
 تدوین و طراحی استراتژی هویت کلامی برند شامل نام برند، تگ لاین، لحن بیان برند، واژگان و عبارت‌های کلیدی
 تدوین سیاست‌ها و استانداردهای رفتاری و ارتباطی بر مبنای هویت برند
 تدوین استراتژی تبلیغات در رسانه‌های دیجیتال نظیر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها
 تحلیل مخاطب برند
 سنجش محیط رقابتی
 ارائه پیشنهاد برای برقراری اتحادهای استراتژیک
 شناسایی تکنولوژی‌های نوین در صنعت
 شناسایی بازارهای پیشرو و ارائه راهکارهای نوین برای توسعه بازار
 شناسایی و معرفی بازیگران مهم صنعت و توانمندی‌های آن‌ها
 پیشنهاد راهکارهای استراتژیک درمورد فعالیت‌های مرتبط با عرضه
 ارائه‌ی استراتژی در راستای تقویت برند
 ارائه استراتژی‌های‌کمپین‌های تبلیغاتی
 ارائه استراتژی‌های کمپین‌های روابط‌عمومی
 ارائه استراتژی‌های کمپین‌های مسئولیت اجتماعی
 هدایت و راهبری کمپین‌ها
 طراحی استراتژی مناسب برای نقاط تماس مختلف برند در طول مسیر مشتری
 ارائه برنامه رسانه‌ای موثر
 بررسی بازار برند
 پایش برند
 طراحی و تدوین استراتژی مدیریت پورتفولیو و معماری برند
 تدوین و طراحی استراتژی هویت مفهومی برند شامل جایگاه‌سازی برند، مزیت رقابتی، ارزش پیشنهادی، جوهره و وعده برند ( محور ایده داستان برند)، هویت برند، آرکیتایپ برند، شخصیت برند، حس برند


خدمات دپارتمان استراتژی